Google Search Appliance 7.6

Google Search Appliance to rozwiązanie, które łączy w sobie zaawansowaną technologię wyszukiwania znaną z wyszukiwarki Google z funkcjami dostosowanymi do potrzeb współczesnych przedsiębiorstw.

Znajdowanie danych nigdy nie było tak proste

Sortowanie według metadanych

Sortowanie wyników wyszukiwania według autora, daty, ceny czy innych atrybutów. Ułatwia orientację w dużej liczbie wyników i pozwala szybko znaleźć potrzebne informacje.
Więcej informacji

Wyszukiwanie z użyciem symboli wieloznacznych

Jeśli nie znasz dokładnej pisowni lub chcesz wyszukać od razu podobne terminy, wpisz kilka liter i symbol wieloznaczny, na przykład ? lub *. GSA wypełni luki.
Więcej informacji

Rozpoznawanie elementów

Mechanizm rozpoznawania elementów strukturyzuje treści, pobierając z dokumentu atrybuty takie jak data, autor czy typ produktu. Za pomocą GSA możesz testować i poprawiać poszczególne elementy zawartości.
Więcej informacji

Sprawdzanie pisowni i synonimy

GSA automatycznie sugeruje najpopularniejsze sposoby pisowni. Dodatkowo automatycznie rozszerza zapytanie, uwzględniając synonimy, co pozwala uzyskać więcej trafnych wyników.
Więcej informacji

Tłumaczenie na różne języki

Możesz przetłumaczyć dowolny dokument na ponad 70 języków. Również strony wyników wyszukiwania są tłumaczone na języki wybrane przez użytkownika.
Więcej informacji

Mechanizm pozycjonujący, który sam się uczy

GSA dostosowuje się do zachowań użytkownika, ucząc się zwracać coraz lepsze wyniki. Linki klikane częściej automatycznie pojawiają się wyżej w wynikach wyszukiwania.
Więcej informacji

Wyszukiwanie eksperta

Pomóż użytkownikom znaleźć eksperta w Twojej organizacji po wpisaniu odpowiednich słów kluczowych. GSA indeksuje repozytoria profili, w tym SharePoint, LDAP i inne, dzięki czemu zawsze potrafi wskazać kompetentną osobę.
Więcej informacji

Wyniki dodawane przez użytkowników

Użytkownicy mogą pomóc w podnoszeniu jakości wyników wyszukiwania, przypisując własne sugestie do określonych słów kluczowych. Wybrane przez nich dokumenty będą pojawiać się na początku listy wyników dla danego hasła.
Więcej informacji

Podgląd dokumentów

Dokładny podgląd ułatwia podjęcie decyzji, który dokument wyświetlić. Podgląd działa na każdym urządzeniu, bez zewnętrznych aplikacji i wtyczek do przeglądarki.
Więcej informacji

Autouzupełnianie

W miarę wpisywania wyszukiwanych słów pojawiają się trafne sugestie – zupełnie jak na stronie Google.com. Zamiast wpisywać je do końca, wystarczy wybrać pozycję z listy popularnych haseł.
Więcej informacji

Nawigacja dynamiczna

Udostępnij możliwość filtrowania wyników wyszukiwania według atrybutów treści – autora, daty czy lokalizacji. Możesz też tworzyć własne kategorie odpowiadające konkretnym potrzebom Twojej firmy.
Więcej informacji

Zbiory

Możesz dowolnie grupować zawartość, tworząc nieograniczoną liczbę zbiorów. Wśród dokładniejszych wyników łatwiej będzie znaleźć właściwe dokumenty.
Więcej informacji

Technologia Google

Inteligentniejsze wyszukiwanie

Znane z witryny Google.com rozbudowane funkcje synonimów i inteligentne sprawdzanie pisowni zwiększają dokładność wyszukiwania.

Różne języki

Obsługa ponad 20 różnych języków – od holenderskiego i duńskiego po turecki i tajski.

Odgadywanie zamiarów użytkownika

Autouzupełnianie zapytań na podstawie pomocnych sugestii znanych z witryny Google.com.


Doskonała trafność

Większa wydajność pracowników

Użytkownicy mogą dzielić się wiedzą, dodając własne wyniki wyszukiwania dla określonych słów kluczowych – dzięki temu trafne wyniki będą pojawiać się na początku listy.

Automatyczne dostosowywanie

Urządzenie analizuje zachowania i preferencje użytkowników, co pozwala wyświetlać bardziej trafne wyniki.

Ciągłe ulepszanie

Zalety technologii używanej w Google.com, rozwijającej się nieustannie dzięki maszynowemu uczeniu się na podstawie miliardów zapytań.


Bezpieczne wyszukiwanie

Zachowanie kontroli dostępu

Wyświetlają się tylko wyniki zgodne z uprawieniami użytkownika określonymi na listach kontroli dostępu lub w regułach wykluczeń.

Szybkie i proste uwierzytelnianie

Wbudowane protokoły zabezpieczeń, takie jak Kerberos, NTLM, LDAP, certyfikaty x.509 i logowanie SAML 2.0, ułatwiają integrację z popularnymi systemami do zarządzania tożsamością i jednokrotnego logowania.

Scentralizowane informacje

Pojedynczy punkt dostępu do danych z różnych źródeł, z zachowaniem stosowanych zasad bezpieczeństwa.


Wyszukiwanie uniwersalne

Możliwość znalezienia każdej informacji, w dowolnym miejscu

Indeksowanie wszystkich treści – także z takich platform jak SharePoint, Documentum, LiveLink, FileNet, Lotus Notes, jak również z udziałów plików, baz danych i innych lokalizacji.

Obsługa różnych formatów plików

Możliwość przeszukiwania 220 różnych rodzajów dokumentów, w tym plików Office, WordPress, Lotus i PDF.

Wyszukiwanie na dowolnym urządzeniu

Zawsze tak samo trafne wyniki wyszukiwania w zasobach wiedzy Twojej organizacji z dowolnego urządzenia – komputera, telefonu czy tabletu.


Skalowalność bez ograniczeń

Dopasowanie do zasobów

Dopasowanie do dowolnych rozmiarów repozytorium danych dzięki wykorzystaniu jednego lub kilku modułów G100 (obsługujących 20 milionów dokumentów) lub G500 (obsługujących 100 milionów dokumentów).

Niezmiennie przejrzyste koszty

Prosty cennik, uwzględniający liczbę indeksowanych dokumentów, bez jakichkolwiek ukrytych kosztów i licencjonowanych modułów.

Ujednolicenie danych

Spójny mechanizm wyszukiwania we wszystkich zasobach – ten sam w firmie i poza nią.


Administracja

 • Aplikacje zaufane
  GSA umożliwia przesyłanie zapytań przez zaufane aplikacje wraz ze zweryfikowanymi identyfikatorami użytkowników. Zwrócenie bezpiecznych wyników nie wymaga już dodatkowego zatwierdzenia.
  Więcej informacji
 • Konsola administracyjna
  Skonfiguruj GSA, korzystając z internetowego interfejsu administracyjnego.
  Więcej informacji
 • Menedżer wersji
  Aktualizuj GSA za pomocą Menedżera wersji, by zawsze mieć pewność, że korzystasz z najnowszych usprawnień.
  Więcej informacji

Przydatne materiały

 • Dokumentacja Google Search Appliance
  Zapoznaj się z kompletną listą funkcji Google Search Appliance i związanych z nimi korzyści.
  Zobacz dokumentację GSA
 • Maksymalizacja zwrotu z informacji
  Dowiedz się, jak maksymalizować zwrot ze zgromadzonych informacji za pomocą technologii Wyszukiwarki Google dla Firm.
  Pobierz