Zacieśnij współpracę w swojej firmie
Google jest spoiwem, które łączy rozproszone zespoły, procesy i dane dzięki bezpiecznym i łatwym w użyciu narzędziom.

Zmaterializuj swoje pomysły

Burza mózgów na wyciągnięcie ręki

Share and turn ideas into products quickly across global teams with G Suite.

Pracuj z danymi z dowolnego miejsca

Dzięki Platformie Google Cloud możesz bezpiecznie analizować dane oraz podejmować szybsze i trafniejsze decyzje.

Łatwiejsze wyszukiwanie

Google Search Appliance pozwala przeszukiwać wewnętrzne dokumenty i dane.

Zapewnij klientom obsługę na najwyższym poziomie

Skróć czas obsługi

Samoobsługowy moduł Google Search Appliance i Wyszukiwanie w witrynie pozwalają szybko rozwiązywać problemy klientów.

Pracuj inteligentnie i globalnie

Arkusze kalkulacyjne Google pozwalają gromadzić, aktualizować i udostępniać informacje o obsłudze klientów oraz zarządzać tymi informacjami.

Zwiększ efektywność kontaktu

Możesz gromadzić opinie klientów, korzystając z Formularzy Google, i łatwo wyświetlać wyniki w Arkuszach kalkulacyjnych Google.

Podejmuj trafniejsze decyzje w globalnych zespołach

Zarządzaj dużą ilością danych, korzystając z map

Określaj położenie danych za pomocą Maps Engine i wyświetlaj lokalizację członków zespołu w czasie rzeczywistym, korzystając z Koordynatora w Mapach.

Udostępnij urządzenia w pomieszczeniach fabrycznych

Ułatw zespołom pracowników szybkie wprowadzanie innowacji, współpracę z dowolnego miejsca i dostęp do sieci dzięki urządzeniom z Chrome opartym na chmurze, takim jak Chromebooki.

Usprawnij reakcję na awarie

Google Search Appliance umożliwia zespołom pracowników szybkie lokalizowanie danych w organizacji i uzyskiwanie do nich dostępu.

Wzmocnij swoje łańcuchy dostaw

Koordynuj plany działania

Wyświetlaj na bieżąco plany pracy i stan realizacji zadań pracowników dzięki Koordynatorowi w Mapach i ustalaj szczegółowe plany projektów, korzystając z Arkuszy kalkulacyjnych Google.

Znajduj dane z systemów CRM i ERP

Collaborate with G Suite, host data on the Google Cloud Platform, and locate info via Google Search Appliance.

Optymalizuj procesy składania ofert na produkty i materiały

Easily create and submit RFPs, review proposals, and connect decision-makers with G Suite.
Zalety korzystania z usług Google

Doświadczenie użytkowników

Usługi Google zawierają narzędzia,
których już używasz, takie jak Wyszukiwarka, Gmail i Mapy.

Ogromna skala

Niespotykana skalowalność działania
dzięki globalnej infrastrukturze Google.

Sukcesy klientów

Pewny sukces dzięki niezrównanej niezawodności
i całodobowej pomocy technicznej przez 7 dni w tygodniu.

For more information on how you can grow and build your team with Google Cloud, contact a Google Sales Consultant:

Kontakt z nami